SCHADEREGELING RIVIERENLAND, UW EERSTE HULP BIJ SCHADE

 

           OVER SCHADEREGELING RIVIERENLAND

Schaderegeling Rivierenland is een volledig onafhankelijk werkend schaderegelingsbureau. Wij helpen in principe iedereen die schade heeft geleden, ongeacht bij welke verzekeraar of via welke assurantietussenpersoon u verzekerd bent. Wij richten ons met name op de zakelijke markt, maar ook als particulier met een lastig te verhalen schade bent u bij ons aan het juiste adres. Zeker als u letselschade heeft, hoe gering ook.

Heeft u schade en wilt u deze claimen bij de schadeveroorzaker? Of heeft u een geschil met uw eigen verzekeraar over een door u ingediende schadeclaim? Schaderegeling Rivierenland helpt waar mogelijk. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met schadebehandeling en kunnen u dus snel en vakkundig bijstaan. 

 

WELKE SCHADES VERHALEN WIJ?

   MATERIËLE SCHADE EN LETSELSCHADE 

Een ongeluk zit in een klein  hoekje. Door een aanrijding of de fout van een ander heeft u schade waarvoor u niet zelf verzekerd bent. In het verkeer gaat het vaak om schade aan uw personen- of vrachtauto,  (brom)fiets en de hierin vervoerde zaken. Maar het kan ook gaan om schade aan uw huis, bedrijfspand of andere bezittingen. En de gevolgschade die u vaak lijdt doordat zaken verloren gaan. Deze in geld uit te drukken schade noemen we materiële schade.


Naast materiële schade kunt u helaas ook letselschade oplopen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een hondenbeet. In veel gevallen is de tegenpartij aansprakelijk voor uw schade. Letsel leidt vaak tot meer schade dan u denkt. 


Kortom, heeft u schade geleden en acht u een ander hiervoor verantwoordelijk dan gaan wij samen met u aan de slag om deze schade te verhalen. Wij helpen u bij het in kaart brengen en onderbouwen van alle schade die u lijdt. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

DSC_0021_edited.jpg
DSC_0091.jpg

  AFGEWEZEN SCHADE EN WAARBORGFONDS

Heeft u voor een schade een verzekering afgesloten, maar heeft uw verzekeraar de schadeclaim geheel of gedeeltelijk afgewezen? Of bent u het oneens met een door uw verzekeraar, of de verzekeraar van de tegenpartij toegepaste schulddeling qua aansprakelijkheid?  In dat geval kunt u Schaderegeling Rivierenland inschakelen voor een second opinion. Wij herbeoordelen uw schade en stellen vast of uw verzekeraar de schade terecht (geheel of gedeeltelijk) heeft afgewezen. Als ook wij van mening zijn dat het standpunt van de verzekeraar niet juist is, dan zullen wij namens u bezwaar aantekenen en alles in het werk stellen om uw schade alsnog te verhalen. 

U kunt ook schade lijden door een motorvoertuig waarbij u geen claim kunt indienen bij een WA verzekeraar. Bijvoorbeeld omdat na de aanrijding blijkt dat het voertuig niet verzekerd is of gestolen. Of u heeft schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig is doorgereden zodat u niet kunt achterhalen wie de dader is.


Is dit het geval dan kunnen wij u bijstaan bij het claimen van uw schade bij het Waarborgfonds.

BEDRIJFSMATIGE SCHADE

Als bedrijf kunt u op diverse manieren schade lijden. Deze schade kan zijn ontstaan door toedoen van een ander.  Als de schade niet gedekt is onder de eigen verzekering, is dat nog vervelender. Ook wordt u soms geconfronteerd met afwijzing van schade door uw eigen verzekeraar. Schade lijden is al vervelend genoeg. Het kan een ingewikkeld proces zijn om te achterhalen of de schade is te verhalen op de partij die het ongeval veroorzaakte. Bij veel bedrijven ontbreekt het eenvoudigweg aan tijd, capaciteit en deskundigheid.

Door schade niet te verhalen, laten bedrijven ongemerkt echter een aanzienlijke som geld liggen. Want niet alleen materiële- en letselschade is te verhalen, ook gevolgschade kunt u in veel gevallen claimen. Bijvoorbeeld wanneer één van uw medewerkers tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door een ongeval dat door een derde is veroorzaakt. Als werkgever bent u verplicht het salaris door te betalen. De netto loonkosten en eventuele re-integratiekosten zijn in veel gevallen te verhalen op de veroorzakende partij.
IMG_3595(2)_edited.jpg
 
Knipsel.JPG

WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR ONZE DIENSTVERLENING?

​​Volgens de wet heeft u recht op hulp van een deskundige. De kosten hiervan zijn onderdeel van uw schade en worden betaald door de verzekeraar van de tegenpartij. Dit is mogelijk omdat u als schadelijdende partij conform de wet recht heeft op professionele hulp bij het vaststellen en verhalen van uw schade. Mochten er om een bepaalde reden toch kosten aan onze bijstand verbonden zijn dan bespreken wij dit van te voren met u. De kosten zijn altijd in verhouding tot de schade die u als gevolg van onze hulp vergoed krijgt

 

CONTACT

Bedankt voor uw bezoek aan de site van Schaderegeling Rivierenland. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op en wij beoordelen uw situatie binnen 2 werkdagen. Geheel vrijblijvend en gegarandeerd zonder enige verdere verplichting.

Rijnstraat 68a 4031 KM Ingen

Telefoon 0611204594. Ook via app voor u bereikbaar!

Bedankt voor de inzending!